Indoorcross Pesse Registratiesysteem

Reglement Indoorcross Pesse 2017 

1.

De Indoorcross Pesse is een snelheidswedstrijd, en daarom is de juiste beschermende kleding verplicht.

2.

Deelname aan dit evenement is uitsluitend en alleen op eigen risico!

3.

Het is ten strengste verboden om in het rennerskwartier te rijden met motoren brommers en dergelijke.

4.

Pech op de crossbaan? Ga dan zoveel mogelijk aan de kant, op een veilige plaats staan. Wacht op instructies van de baancommissaris.

5.

Deelnemers die tijdens het verloop van de wedstrijddag alcohol nuttigen, worden onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname.

6.

Voor 12.30 inchecken in het rennerskwartier. Te laat = geen deelname!

7.

Bij aankomst in het rennerskwartier moet iedere deelnemer zich melden voor het ondertekenen van deze deelnemersverklaring en de inlevering van het aanmeldformulier (kopie-email).

8.

Bij wangedrag kan de organisatie besluiten tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.

9.

Rond 13.00 uur beginnen de trainingen.

10.

Voorafgaand aan de start zal bij de start een nummer worden getrokken, waarmee de startopstelling wordt bepaald. Bij manche 2 mag degene die de vorige manche gewonnen heeft als eerst een plaats kiezen enzovoort.

11.

Alle deelnemers rijden 2 manches van maximaal 6 minuten en 2 ronden!

12.

Door de baancommissarissen worden een 2-tal vlaggen gehanteerd:
Gele vlag: voorzichtig, uitkijken! Er is iets aan de hand op het parcours. Niet inhalen!! ER WORDT NIET GESPRONGEN!
Rode vlag: Direct stoppen. GEVAAR! 
(Via de wedstrijdleider!)

13.

De jury zal zo goed mogelijk jureren en de winnaars bekend maken.


Ik heb kennis genomen van het reglement en verklaar hierbij dat ik deze regels zal volgen en/of uitvoeren!

Naam:

Handtekening:

Indien deelnemer jonger dan 18 jaar, handtekening ouder/voogd: 


BELANGRIJK!!!
Bovenstaande verklaring uitprinten en meenemen naar Pesse!
Zonder deze verklaring én je bevestigingsmail is deelname uitgesloten!

Makkelijk reglement uitprinten? Klik hier voor een WORD-bestand!


BELANGRIJKE AANVULLINGEN:

- Website updates:
Iedere zondag zal de website worden bijgewerkt. Informatie over de deelnemers en 
nieuws kun je op deze website teruglezen.

- Verwerking opgaven:
Iedere week zullen de opgaven voor deelname worden verwerkt. 
Dit betekent dat je niet meteen/direct een definitie bevestiging van je inschrijving zult ontvangen. Zodra je inschrijfgeld (€ 15,00) is ontvangen zal er zo spoedig mogelijk een bericht van definitieve deelname via email volgen. 

- Betaling:
Rekeningnummer voor het betalen van je inschrijfgeld: 
NL79 INGB 0006 6936 35 op naam van Indoorcross Pesse.

- Inchecken:
Uiterlijk 12.30 uur. Kom op tijd, dan kun je een rustige voorbereiding doen. 
Kom niet op het allerlaatste moment, dit zouden meer mensen kunnen bedenken. 
Goed om te weten: er zijn meer dan 200 deelnemers! 
LET OP: te laat = niet deelnemen!

- Startnummer:
Als je startnummer al is gebruikt dan zal de organisatie een extra cijfer toevoegen.

- Transpondernummer:
Mag na inschrijving nog via email (indoorcrosspesse@gmail.com) worden nagestuurd. 
Vergeet niet je naam, adres, woonplaats etc. te vermelden!   >>VOOR 20 JANUARI!!

- MX1 en MX2 >> bedoeld wordt DMX.

- Regioklasse:
Bedoeld voor rijders zonder licentie / bij overtekening in deze klasse 
hebben regiorijders voorrang / de organisatie neemt hier zelf een beslissing over.

- Brommerklasse:
Zonder transponder / strijd om de eer / geen prijzen aan verbonden

- Superklasse:
B
edoeld voor rijders van het hoogste niveau (nationaal/internationaal)     


INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK